Projekt Atladia

Sú projekty, ktoré sa uskutočnia a podarí sa ich doviesť do konca a tie, ktorým sa proste nepodarí vdýchnuť život.

Je nám nesmierne ľúto, že v Partizánskej Ľupči sa to zatiaľ nepodarilo.

Urobili sme všetky potrebné projektové a prípravné práce, aby sme presvedčili záujemcov o realizovateľnosti tohto náročného projektu.

Tie samozrejme na zelenej lúke nevidno.

Bohužiaľ sa nám doteraz nepodarilo pritiahnuť investorov do tejto lokality.

Po voľbách nové zastupiteľstvo síce deklarovalo záujem o alternatívne využitie týchto pozemkov, ale konkrétne návrhy sme nedostali.

Naopak, cez prázdniny roku 2019 bola podaná žaloba na určenie vlastníckeho práva k predmetným pozemkom a tým nám boli znemožnené ďalšie aktivity zo strany obce, nakoľko prebieha súdne konanie.

Musíme čakať na vyjadrenie súdu.